Instalacje technologiczne

Główną działalnością naszej firmy jest prefabrykacja i montaż kompletnych instalacji technologicznych oraz technicznych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

Naszych Klientów wspieramy na wszystkich etapach realizacji. Od momentu projektowania, poprzez prefabrykację, montaż oraz rozruch całych linii technologicznych.

Ofertę naszą w zakresie instalacji technologicznych kierujemy głównie do przemysłu: farmaceutycznego, spożywczego, browarniczego i chemicznego.

W zakresie instalacji technologicznych (woda, para wodna, kondensat, sprężone powietrze itp.) ofertę kierujemy do wszystkich branż.


W Naszej ofercie zobacz również: